آموزش

شرکت هدی رایانه زاگرس با تکیه بر دانش مهندسان فنی خود و در راستای ارتقاء سطح آگاهی و دانش فنی نمایندگان خود در زمینه

سیستمهای مدار بسته از سـال 1390 اقدام به برگـزاری کـلاس های آمـوزشـی نموده اسـت. این دوره ها با افزایش سطح علمی شرکت کنندگان مـی تواننـد پـل ارتبـاطی مـا و کـاربـران نهـایی سیـستم هـای نـظارت تصویری و مصرف کنندگان محترم باشند.

جهت اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره های 42602055-0662 تماس حاصل فرمائید.

لطفا جهت شرکت در این کلاسها فرم زیر را پر کنید.